Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ kháng Pháp, con trưởng cụ Thủ chỉ Vương Ngọc Kinh, quê ở làng Trang Nương, nay thuộc xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Khi Nguyễn Xuân Ôn dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Pháp năm 1885, thân sinh ông cho ông theo giúp dưới cờ nghĩa quân.

Vương Thức được cử làm Đội trưởng nghĩa quân làng Trang Nương (sau đổi là làng Xuân Đào) và lấy tên đội là “Xuân Nghĩa Đội”. Lễ xuất quân vào khoảng tháng 10-1885, bấy giờ ông đã 55 tuổi. Số đội viên lên đến hàng trăm, gia nhập trong đạo quân Đông Bắc do Đề đốc Phan Bá Niên chỉ huy.

Ông tích cực chiến đấu trong hàng ngũ những người yêu nước. Đến Canh dần 1890 ông mất, thọ 60 tuổi. Sau khi ông mất, các thành viên của đội như Nguyễn Bồi, Hà Điền, Nguyễn Trọng Khoát, Vương Tràng, Vương Cai vẫn tiếp tục chống giặc Pháp dưới sự lãnh đạo của Phan Đình Phùng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Thị Xuyến

Năm sinh Kỉ Dậu 1909 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phạm Thế Hiển

Năm sinh Quí Hợi 1803 – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Ngô Văn Phát

Tên khác Thuần Phong – Tố Phang – Đồ Mơ Năm sinh Canh Tuất 1910 – Quí Hợi…
Chi tiết

Lê Khắc

Năm sinh Bính Tí 1916 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hồ Công Thuyên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Văn thần triều Tây Sơn, không rõ…