[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Vương Thức

Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ kháng Pháp, con trưởng cụ Thủ chỉ Vương Ngọc Kinh, quê ở làng Trang Nương, nay thuộc xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Khi Nguyễn Xuân Ôn dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Pháp năm 1885, thân sinh ông cho ông theo giúp dưới cờ nghĩa quân.

Vương Thức được cử làm Đội trưởng nghĩa quân làng Trang Nương (sau đổi là làng Xuân Đào) và lấy tên đội là “Xuân Nghĩa Đội”. Lễ xuất quân vào khoảng tháng 10-1885, bấy giờ ông đã 55 tuổi. Số đội viên lên đến hàng trăm, gia nhập trong đạo quân Đông Bắc do Đề đốc Phan Bá Niên chỉ huy.

Ông tích cực chiến đấu trong hàng ngũ những người yêu nước. Đến Canh dần 1890 ông mất, thọ 60 tuổi. Sau khi ông mất, các thành viên của đội như Nguyễn Bồi, Hà Điền, Nguyễn Trọng Khoát, Vương Tràng, Vương Cai vẫn tiếp tục chống giặc Pháp dưới sự lãnh đạo của Phan Đình Phùng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..