Tên khác Hoán Phủ – Lỗ Am – Đường Xuyên
Năm sinh Canh Thân 1800 – Tân Hợi 1851
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, Nhà giáo dục đời Nguyễn, tự Hoán Phủ, hiệu Lỗ Am, Đường Xuyên, học trò danh sĩ Phạm Quí Thích, bạn Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu… tại trường Tự Tháp; tục gọi là Nghè Tự Tháp (vì ông ngụ ở thôn Tự Tháp, phủ Báo Thiên, huyện Thọ Xương, Hà Nội).

Nguyên quán làng Hoa Đường, huyện Đường An sau đổi là làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương).

Năm Ất dậu 1825 ông đỗ cử nhân, năm sau (1926) đỗ Tiến sĩ, được bổ làm việc ở Viện Hàn lâm (Huế), năm 1827 thăng tri phủ Bình Hòa (Khánh Hòa) Lang trung Bộ Binh, duyệt quyển thi Đình (1829).

Năm 1830 làm tham hiệp Tuyên Quang, Thái Nguyên. Năm 1832 giữ chức Đốc học tỉnh Bắc Ninh, đến năm 1838 được về trí sĩ, ngồi dạy học ở quê nhà (Tự Tháp).

Ông sáng tác nhiều tác phẩm văn chương trong đó có những giai tác như:

Trưng vương sự tích bi kí
Trùng tu hỏa thần miếu tăng kiến giả vũ bi kí
Ngọc Sơn Đế quân từ kí…

Về sau triều đình vời ông ra, ông từ chối, được nhà vua ban bốn chữ Đào thục hậu tiến.

Năm 1851 ông mất, thọ 51 tuổi, còn để lại các tác phẩm:

Tô Khê tùy bút tập
Lỗ Am di cảo thi tập
Kiếm Hồ thi tập
Giang Đình thập nhị vịnh
Thăng Long hoài cổ thập tứ thư
Tự Tháp Vũ Tiên sinh thi tập

Tô Khê tùy bút tập (Kí hiệu: A.1968, Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.). Sách chép tay, đóng dấu của thư viện Trường Viễn Đông Bác cổ; chép 53 bài thơ, có lời Tựa của chính tác giả chỉ rõ tập thơ này gồm những bài thời “tiền nhật xuất” sáng tác từ 1821 đến 1825; cần chú ý là trong 53 bài ở đây có một số bài được khắc in cả trong Phương Đình anh ngôn thi tập của Nguyễn Văn Siêu, như Đề Nhĩ Hà nhị thủ, Du Tây Hồ, Đình tiền bộ nguyệt, Đình tiền văn điều…

Lỗ Am di cảo thi tập – sách do hai dòng họ môn sinh Đỗ Khắc và Phí Văn ở làng Mậu Hòa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội mới trao lại cho trưởng tộc dòng họ Vũ Tông Phan đầu năm 1993, hiện lưu giữ tại gia đình cụ trưởng tộc Vũ Đình Hòe (1912-…)

Kiếm Hổ thập vịnh (Kí hiệu A309, thư viện nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội). Sách chép tay, giấy tốt, chữ chân phương, có dấu củaThư viện trường Viễn Đông bác cổ; chép tất cả các chùm thơ vịnh thắng tích có trong Lỗ Am di cảo thi tập.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Văn Tuấn

Năm sinh Bính Dần 1806 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Hà Nam

Hà Nam Tỉnh Tỉnh Hà Nam Trụ sở UBND tỉnh Hà Nam Hành chính Quốc gia Việt Nam…

Người Sán Dìu

Người Sán Dìu (hoặc Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán quan cốc, San Déo Nhín, tiếng Trung: 山由族;…
Chi tiết

Diên Phúc

Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Công chúa, con gái vua Tự…