[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Vũ Phạm Khải

Tên khác Đông Dương – Phương Trì
Năm sinh Đinh Mão 1807- Nhâm Thân 1872
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Thiệu Trị, tự là Đông Dương, hiệu là Phương Trì, quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Năm 1831 đậu cử nhân, được bổ làm Lễ khoa cấp sự trung, năm 1841 thăng Hồng lô tự khanh, Toản tu Quốc sử quán.

Năm 1848, sau khi Hồng Nhậm lên ngôi (Tự Đức) ông bất bình với việc truất phế Hồng Bảo, phát biểu chính kiến trái với các thủ đoạn xảo quyệt của bọn nịnh thần nên bị cách chức.

Năm 1850 lại được vời vào Huế thăng Thị độc học sĩ, rồi Bố chánh tỉnh Thái Nguyên. Ít lâu sau ông mất tại chức.

Các tác phẩm chính của ông:

Lịch đại chính hình thông khảo
Đông Dương văn tập
Trần Lê ngoại truyện
Ngu Sơn toàn tập
Phượng Trì văn tập
Thực lục tiền biên

Đại Nam thực lục tiền biên còn gọi là Liệt thánh thực lục tiền biên (13 quyển) kể cả quyển thủ, chép các việc từ chúa Nguyễn Hoàng (chúa Tiên), năm Mậu ngọ Chính Trị thứ nhất (1558) đến năm Đinh dậu Duệ tông Hiếu Thuận hoàng đế năm Cảnh Hưng thứ 38.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..