Tên khác Đông Dương – Phương Trì
Năm sinh Đinh Mão 1807- Nhâm Thân 1872
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Thiệu Trị, tự là Đông Dương, hiệu là Phương Trì, quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Năm 1831 đậu cử nhân, được bổ làm Lễ khoa cấp sự trung, năm 1841 thăng Hồng lô tự khanh, Toản tu Quốc sử quán.

Năm 1848, sau khi Hồng Nhậm lên ngôi (Tự Đức) ông bất bình với việc truất phế Hồng Bảo, phát biểu chính kiến trái với các thủ đoạn xảo quyệt của bọn nịnh thần nên bị cách chức.

Năm 1850 lại được vời vào Huế thăng Thị độc học sĩ, rồi Bố chánh tỉnh Thái Nguyên. Ít lâu sau ông mất tại chức.

Các tác phẩm chính của ông:

Lịch đại chính hình thông khảo
Đông Dương văn tập
Trần Lê ngoại truyện
Ngu Sơn toàn tập
Phượng Trì văn tập
Thực lục tiền biên

Đại Nam thực lục tiền biên còn gọi là Liệt thánh thực lục tiền biên (13 quyển) kể cả quyển thủ, chép các việc từ chúa Nguyễn Hoàng (chúa Tiên), năm Mậu ngọ Chính Trị thứ nhất (1558) đến năm Đinh dậu Duệ tông Hiếu Thuận hoàng đế năm Cảnh Hưng thứ 38.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Huỳnh Bá Chánh

Tên khác Ngự Quảng Cái Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Quảng Nam…
Chi tiết

Lê Cương Phụng

Năm sinh Tân Mão 1891 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Khương An

Tên khác Huỳnh Khương An Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành TP Hồ…
Chi tiết

Lê Văn Hòe

Tên khác Lê Văn Hạc Năm sinh Tân Hợi 1911 – Mậu Thân 1968 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Lưu Quang Bật

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…