[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Vũ Phạm Hàm

Tên khác Mộng Hải – Thư Trì
Năm sinh Giáp Tí 1864 – Bính Ngọ 1906
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, tự Mộng Hải, hiệu Thư Trì. Quê xã Đôn Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Năm Giáp thân 1884 đỗ Giải nguyên. Năm Nhâm thìn 1892 đỗ Hoàng giáp (Tam nguyên).

Làm Giáo thọ phủ Kiến Thụy, rồi lãnh chức Đốc học Hà Nội, kiêm sung quán Đông Văn, hàm Quang lộc tự thiếu khanh. Đương thời giới trí thức rất hâm mộ tài học và đức độ của ông.

Năm Bính ngọ 1906 ông mất, hưởng dương 42 tuổi.

Các tác phẩm của ông:

Kinh sử thi tập
Tập đường thuật hoài
Mộng Hồ gia tập
Hưng hóa phú
Thư Tri thi tập
Thám hoa văn tập
Cầu Đơ tỉnh nhân đinh phong tục tổng sách

Thơ văn ông còn truyền tụng nhiều vì nội dung, nghệ thuật sâu sắc, có nhiều hình tượng nghệ thuật mà giới yêu thơ thán phục.

Bài đề vịnh Mã Yên sơn lăng (lăng Đinh Tiên Hoàng ở núi Mã Yên) được nhiều người tán thưởng:

“Phủ hám hoàng long khóa thạch lương,
Hoa Lư thành nội tối cao cương.
Bán không thiên vụ trì thiên cổ,
Nhị đế thần hnh giá bất hoàng.
Kỉ kiếm dư uy không thảo thụ,
Kim ngân cố chỉ biến tinh sương
Thánh triều hậu ý siêu tiền triệt,
Đặc kiến phong bi biểu tích vương”

Bản dịch:

Dưới sập đá rồng quanh quất,
Thành Hoa Lư cao ngất nghìn trùng.
Khói mù, mù mịt trên không,
Là nơi nhị đế vẫy vùng ngày xưa.
Cờ với kiếm còn trơ cây cỏ,
Nền kim ngân mấy độ tang thương.
Thánh triều ôn ý khác thường,
Chép vào bia đá biểu dương tiên triều.

Mộng Hổ gia tập (1 quyển) do ông soạn về gia phả nhà họ Vũ Phạm ở Đôn Thư, phủ ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, tên sách là Mộng Hồ gia tập, đến dòng chữ “Hà Nội tỉnh, Ứng Hòa phủ, Thanh Oai huyện, Phương Trung tổng, Đôn Thư Phạm Vũ thị phả đồ tức là gia phả nhà họ Phạm Vũ ở Đôn Thư, nay thuộc Hà Tây.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..