Loading

Vũ Mộng Nguyên

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Vi Khê – Lạn Kha Ông
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, hiệu Vi Khê, biệt hiệu Lạn Kha Ông. Quê xã Đông Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (về hiệu Vi Khê có sách ghi là Qui Khê).

Năm Canh thìn 1400 đời Hồ Quí Li ông đỗ Thái học sinh, nhưng trong nước biến loạn, ông ở ẩn không ra làm quan. Buổi đầu nhà Lê, Lê Thái tổ mời ông ra làm Tư nghiệp Quốc tử giám.

Tài học,đức độ ông được nhiều người khâm phục, nên được tôn xưng là Minh Phủ (bậc sáng suốt, có tài đức). Đến năm 74 tuổi ông về hưu, triều đình ban lễ trọng hậu, các quan tiễn chân ở cửa Đông rộn rịp.

Các tác phẩm của ông có: Vi Khê thi tập và một số bài được sao lục trong Hoàng Việt thi tuyểnToàn Việt thi lục

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ