Loading

Vũ Huy Tấn

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Tên khác Võ Huy Liễn – Nhất Thủy
Năm sinh Kỉ Tị 1749 – Canh Thân 1800
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, còn có tên là Võ Huy Liễn, hiệu Nhất Thủy. Quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, con trai tiến sĩ Võ Huy Đỉnh.

Năm Mậu tí 1768, đỗ Giải nguyên cùng khoa với Phan Huy ích. Sau khi đỗ được bổ làm Thị nội ở Viện Hàn lâm. Khi vua Quang Trung ra Bắc, ông ra giúp nhà Tây Sơn, làm Hàn lâm đãi chế, rồi thăng đến Thượng thư bộ Công. Hai lần đi sứ Trung Quốc giúp vua Quang Trung trong công việc ngoại giao. Năm 1795 được đặc cách phong Thượng trụ quốc, Thị trung đãi chiếu Thượng thư.

Năm 1800 ông mất, hưởng dương 51 tuổi.

Khi đi sứ Trung Quốc cùng giả vương Phạm Công Trị, ông đã bảo vệ được danh dự quốc gia trong việc phản đối quan lại nhà Thanh xấc xược gọi các quan trong sứ bộ Việt Nam là “di quan” (quan mọi rợ). Tinh thần tự hào dân tộc của ông được thể hiện qua thơ văn ca ngợi chiến thắng quân Thanh dưới sự chỉ huy của anh hùng Quang Trung.

Tác phẩm chính của ông là bộ Hoa Nguyên tùy bộ tập.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ