Tên khác Vũ Trọng Cung – Ôn Kì – Di Hiên
Năm sinh Canh Tuất 1730 – Kỉ Dậu 1789
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, tự Ôn Kì, hiệu Di Hiên. Ông vốn tên là Vũ Trọng Cung, sau đổi là Huy Đỉnh, Huy Túc. Quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Năm Giáp tuất 1754, ông đỗ tiến sĩ, nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị, từng được cử đi sứ Trung Quốc trong năm 1772. Làm quan đến Thị lang bộ Binh, kiêm Tế tửu Quốc tử giám, tước Hồng Trạch Bá.

Năm 1789, ông mất, hưởng dương 59 tuổi. Con ông là Võ Huy Tấn, học trò là Ninh Tốn đều là danh sĩ nổi tiếng trong triều Tây Sơn, từng giúp vua Quang Trung trong việc ngoại giao và bình định xứ sở.

Ông là một danh sĩ nổi tiếng đương thời có nhiều tác phẩm văn sử, địa học giá trị:

Hoa trình tạp thi.
Thanh Hóa hậu tập
Thanh Hóa tiên tập
Kỉ thắng tập
Nam trung tập
Tuyên Quang tập
Sơn Tây tập
Tùng vịnh tập
Quang Thương tiền tập
Bách đài tập
Tình tuyết tập
Và một số thơ văn khác.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Nhự

Tên khác Đông Phần Năm sinh Canh Tị 1840 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Hải Dương Thời…
Chi tiết

Đồng Tháp

Đồng Tháp Tỉnh Tỉnh Đồng Tháp Văn thánh miếu ở thành phố Cao Lãnh Biệt danh Đất sen…
Chi tiết

Lê Thận

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng của Lê Thái tổ, không rõ…
Chi tiết

Ma Phúc Trường

Tỉnh thành Tuyên Quang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Trung tông, quê…
Chi tiết

Nguyễn Nhuận

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…