[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Vũ Huy Đỉnh

Tên khác Vũ Trọng Cung – Ôn Kì – Di Hiên
Năm sinh Canh Tuất 1730 – Kỉ Dậu 1789
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, tự Ôn Kì, hiệu Di Hiên. Ông vốn tên là Vũ Trọng Cung, sau đổi là Huy Đỉnh, Huy Túc. Quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Năm Giáp tuất 1754, ông đỗ tiến sĩ, nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị, từng được cử đi sứ Trung Quốc trong năm 1772. Làm quan đến Thị lang bộ Binh, kiêm Tế tửu Quốc tử giám, tước Hồng Trạch Bá.

Năm 1789, ông mất, hưởng dương 59 tuổi. Con ông là Võ Huy Tấn, học trò là Ninh Tốn đều là danh sĩ nổi tiếng trong triều Tây Sơn, từng giúp vua Quang Trung trong việc ngoại giao và bình định xứ sở.

Ông là một danh sĩ nổi tiếng đương thời có nhiều tác phẩm văn sử, địa học giá trị:

Hoa trình tạp thi.
Thanh Hóa hậu tập
Thanh Hóa tiên tập
Kỉ thắng tập
Nam trung tập
Tuyên Quang tập
Sơn Tây tập
Tùng vịnh tập
Quang Thương tiền tập
Bách đài tập
Tình tuyết tập
Và một số thơ văn khác.

Bài liên quan

39 nhận xét

  1. Индивидуальный подход к консультированию!
    Услуги психолога Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Опытные психотерапевты и психологи.

    Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Психотерапия онлайн!
    Психолог в Харькове, консультация.
    Профессиональные психологи.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..