Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Võ tướng nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh năm mất, người thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn (Bình Khê) (nay thuộc huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định.

Khi nghĩa quân Tây Sơn mới dấy lên đã có ông trong hàng ngũ vì ông với Nguyễn Nhạc là bạn cố giao. Năm 1786 ông làm Tư khấu dưới quyền Bắc Bình vương Nguyễn Huệ, lần thăng đến Đô đốc được phong tước Chiêu Vũ Hầu. Ông là một trong các nhân vật chỉ huy trận chiến thắng lớn diệt hơn 20 vạn quân Thanh ở Đống Đa trong năm Kỉ dậu.

Năm Nhâm tí 1792 ông thăng Đại tư đồ tước Võ Quốc Công, và tháng tư năm này ông cùng Nguyễn Quang Thùy, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn đưa giả vương Phạm Công Trị sang Yên Kinh gặp vua nhà Thanh.

Theo sử nhà Nguyễn ghi thì ngày 2-11-1802 ông bị Nguyễn Ánh giết cùng với các cận thần của vua Quang Trung.

Gần đây, theo tác giả sách Nhà Tây Sơn thì Võ Văn Dũng đã thoát khỏi nanh vuốt của Gia Long. Sau khi thoát nạn, ông về Phú Long, rồi lên ở An Khê chiêu mộ các sắc dân miền Thượng chống lại nhà Nguyễn mãi đến thời Thiệu Trị (1841-1847) ông mới mất, thọ trên 90 tuổi. Đến đời Thành Thái (1907) con cháu đem hài cốt về chôn ở Phú Phong.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Cò Chạy

Đèo Cò Chạy Đèo Cò Chạy (Việt Nam) Đèo Cò Chạy (“Cò Chay” là tên một loại cây…
Chi tiết

Lê Ấm

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Nguyễn Văn Bá

Tên khác Tiểu Vân – Thới Xuyên Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Đinh Sửu 1937 Tỉnh thành…