Tên khác Võ Trần Tự
Năm sinh Bính Thân 1736 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Ý tông, vốn tên là Võ Trần Tự, về sau đổi là Thiệu. Quê làng Thái Cực huyệnThọ Xương, trú ở huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Năm Kỉ mão 1759 ông đỗ Hoàng giáp, làm quan đến Tả đô, tước Bá. Hai lần đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc). Đến đời Hiển tông, khi chúa Trịnh Sâm muốn lật đổ nhà Lê, sai ông đi sứ lần III, giao cho tờ mật biểu cầu phong.

Ông cùng Hồ Sĩ Đống sang Trung Quốc, đến Động Đình hổ, ông đốt tờ biểu, rồi uống thuốc độc tự tử. (Có sách chép: ông uống thuốc độc chết để tỏ lòng phản đối chúa Trịnh, còn Hồ Sĩ Đống thì đốt tờ biểu, khi về trình dối là Võ Trần Thiệu đã đốt bỏ).

Ông được xưng tặng là tiết nghĩa, truy phong Thượng thư.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thị Hinh

Tên khác Bà Huyện Thanh Quan Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Vũ Văn Tuấn

Năm sinh Bính Dần 1806 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Đỗ Trọng Vĩ

Năm sinh Kỉ Sửu 1829 – Kỉ Hợi 1899 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phạm Đình Hổ

Tên khác Tùng Niên – Bỉnh Trực – Đông Dã Triều Năm sinh Mậu Tí 1768 – Kỉ…