[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Võ Thị Thiết

Tỉnh thành Hà Nam
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Tiết phụ đời Lê Thánh tông, quê huyện Nam Xương (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Bà có chồng là Trương Sinh. Khi bà có mang, Trương đi lính thú ở xa. Bà sinh một trai, đặt tên là Đản. Tối nào bà cũng chỉ bóng mình mà bảo là cha của Đản. Ít lâu sau, Trương trở về, nhưng Đản có vẻ lơ là. Trương hỏi, Đản nói: “Bố Đản cứ tối mới đến. Mẹ Đản đi đâu, bố Đản theo đấy, ngồi cùng ngồi, nằm cùng nằm”. Trương cả ghen, sinh nghi mắng nhiếc vợ. Võ thị phân trần mãi Trương cũng chẳng tin, cho rằng vợ có ngoại tình và đuổi đi. Võ thị không biện bạch được nỗi oan, gieo mình nơi Hoàng Giang (con sông thuộc địa phận huyện Nam Xương) tử tiết.

Lê Thánh tông đi tuần thú, đến Nam Xương thấy có miếu thờ Võ thị, hỏi biết duyên cớ, cảm xúc có hai bài thơ điếu:

Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ.
Cung nước chi cho lụy tới nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt.
Giải oan chăng lọ mấy đàn tràng.
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,
Khá trách chàngTrương khéo phụ phàng.

Bài thơ trên có khắc vào bia năm 1471, nay vẫn còn ở đình thôn Vũ Điện, xã Tân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..