[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Võ Thế Dinh

Thuộc hạ của Mạc Thiên Tích ở trấn Hà Tiên, tác giả, không rõ năm sinh năm mất, còn có tên khác nữa là Vi, tự Thân Vi. Ông mồ côi từ lúc lên 9 tuổi, nhờ Mạc Thiên Tích đem về nuôi. Ông từng học với Lâm Công, làm viên chức kí lục ở Hà Tiên.

Ông có tài văn thơ, chính trị, lại được gần với nhóm danh sĩ Chiêu Anh Các thời ấy nên ông được họ Mạc trọng dụng và được chúa Nguyễn phong thưởng, từng làm Cai đội trấn Hà Tiên, tước Dinh Đức Hầu.

Ông là tác giả sách: Mạc thị gia phả cũng gọi là Hà Tiên Hiệp trấn Mạc thị gia phả.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..