[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Võ Thạnh

Năm sinh Giáp Thìn 1664 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, quê làng Đan Mortgage, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Nhà nghèo, ông bỏ quê, ra ở chùa Báo Thiên, huyện Thọ Xương, theo học với tiến sĩ Võ Công Đạo ở Kinh đô. Có chí, có tài, ông nổi tiếng văn thơ.

Năm Ất sửu 1685 ông đỗ Thám hoa làm đến Hồng lô tự khanh, Thiêm đô ngự sử, Bồi tụng. Có lúc bị chúa Trịnh bãi chức, nhưng không lâu lại được khôi phục chức cũ. Lúc về hưu ông mở trường dạy học tại quê nhà.

Tác phẩm của ông là bộ Hào Nam văn tập (lấy tên nơi ông mở trường dạy học trại Hào Nam, thuộc Kinh đô) nay đã mất.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..