Năm sinh Giáp Thìn 1664 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, quê làng Đan Mortgage, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Nhà nghèo, ông bỏ quê, ra ở chùa Báo Thiên, huyện Thọ Xương, theo học với tiến sĩ Võ Công Đạo ở Kinh đô. Có chí, có tài, ông nổi tiếng văn thơ.

Năm Ất sửu 1685 ông đỗ Thám hoa làm đến Hồng lô tự khanh, Thiêm đô ngự sử, Bồi tụng. Có lúc bị chúa Trịnh bãi chức, nhưng không lâu lại được khôi phục chức cũ. Lúc về hưu ông mở trường dạy học tại quê nhà.

Tác phẩm của ông là bộ Hào Nam văn tập (lấy tên nơi ông mở trường dạy học trại Hào Nam, thuộc Kinh đô) nay đã mất.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo A Năm

Đèo A Năm Đèo A Năm (Việt Nam) Đèo A Năm là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Lê Hữu Thanh

Năm sinh Ất Hợi 1815 -… Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Lê Văn Miến

Năm sinh Giáp Tuất 1874 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Bà Lạch

Đèo Bà Lạch Đèo Bà Lạch (Việt Nam) Đèo Bà Lạch là đèo trên quốc lộ 14 cũ…