Loading

Võ Quỳnh

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Vũ Quỳnh – Thủ Phác – Viên Ôn – Đốc Trai – Yến Xương
Năm sinh Canh Ngọ 1450 – Đinh Mão 1497
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, tự Thủ Phác, Viên Ôn, hiệu Đốc Trai, Yến Xương, quê xã Mộ Trạch, huyện Đường An, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Tân Hồng, tỉnh Hải Dương).

Năm Mậu tuất 1478 ông đỗ Hoàng giáp, phục vụ 5 triều vua, làm đến Thượng thư bộ Lễ, bộ Công, bộ Binh kiêm Tư nghiệp Quốc tử giảm, vào giảng sách ở tòa Kinh Diên kiêm Tổng tài Quốc sử quán…

Năm Đinh mão 1497 ông mất, hưởng dương 47 tuổi.

Các tác phẩm chính của ông:

Đại Việt thông giám thông khảo (từ Hồng Bàng đến Lê Thải tổ, 26 quyển).
Tham bổ Lĩnh Nam chích quái (ông và Kiều Phú hiệu chính và đề tựa năm 1492).
Tố cầm tập (sách dạy đàn)
Đại thành toán pháp

Con ông là Võ Cán cũng là bậc danh sĩ.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ