[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Võ Phong

Tên khác Trạng Vật
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Đô vật nổi tiếng, Trạng Vật đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất. Em ruột Thượng thư Võ Hữu, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Ông có tướng ngũ đoàn, nhưng rất giỏi môn đấu vật. Một hôm ra kinh thành, ông nhìn thấy các đô lực sĩ hộ vệ nhà vua, tỏ ý chê cười, thách thức đấu vật với họ. Nhà vua chấp thuận cuộc thi đấu giữa ông với đô lực sĩ trong triều. Ông quật ngã đối thủ, được phong làm đô lực sĩ. Ông có tiếng chính trực, tháo vát, về sau làm đến Chỉ huy sứ Cẩm y thị vệ.

Có lần ông được sung vào phái đoàn đi sứ nhà Minh, biểu diễn tài đấu vật. Ông áp đảo các tay đô vật Trung Quốc, khiến vua Minh khen ngợi gọi ông là “Lý Tôn Hiếu An Nam” (Lý Tôn Hiếu, danh tướng nhà Đường, tướng người nhỏ bé nhưng sức mạnh và giỏi võ nghệ, dẹp tan nhóm Hoàng Sào).

Lê Quang Bí (cũng gọi là Bôn) đề vịnh:

“Ngũ đoán tằng xưng tướng mạo kì,
Tang bồng hồ thỉ hảo nam nhi.
Nhất môn bá trọng quang tiền nghiệp,
Thiên tải minh lương kết chủ tri.
Ứng biến đạt tài thi hữu chính,
Xứng bình lịnh dữ bá vu thì.
Tử tôn vinh thịnh đoan phi ngẫu,
Chủng đức cao dao thị ngã si (sư).”

Bản dịch:

Tướng xem ngũ đoản thật phi thường.
Hồ thỉ làm trai chí bốn phương,
Nếp cũ thêm tươi hàng bá trọng.
Ngàn xưa được gặp chúa minh lương.
Khen tay chính trị tài thông biến,
Giữ mực công minh tiếng chẳng thường.
Con cháu vinh hoa âu cũng bởi,
Ai trồng cây đức để làm gương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..