[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Võ Như Tô

Tên khác Vũ Như Tô
Năm sinh … – Đinh Sửu 1517
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Công trình sư đời Lê Tương Dực, ông có tài về khoa kiến trúc giỏi nhất vào thời ấy. Chính ông là họa sư và thân làm đốc công trông coi việc xây dựng cung điện cho nhà vua.

Công trình thiết kế xây dựng nổi tiếng của ông là cung điện trăm nóc, đài chín tầng. Lúc đầu, khi vua Lê vời ông đến giao việc kiến trúc cửu trùng đài, ông từ chối, vì ngại hoang phí tài sức và công sức dân chúng. Vua Lê bắt ông hạ ngục. Trong tù, ông nghĩ lại việc xa hoa là tự vua, còn ông chỉ là người thừa hành mà thôi không tội gì với nhân dân. Nghĩ thế, ông chấp nhận làm theo ý vua nên được thả ra để thi công.

Việc kiến trúc hoàn thành, ông được trọng thưởng và cũng lấy làm mãn nguyện về tài nghệ của mình.

Sau đó xảy ra binh biến, Lê Tương Dực bị giết chết trong năm Bính tí 1516, ông bị An Hòa Hầu Nguyễn Hoằng Dũ kết tội là hùa theo vua xa xỉ đem ông xử chém ở ngoại thành Thăng Lengthy trong năm 1517. Đúng là kẻ thức giả thường phải đi giữa hai lằn đạn!

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..