Loading

Võ Duy Ninh

Tháng Ba 14, 2021| Admin
Năm sinh … – Kỉ Mùi 1859
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Minh Mạng, em An Khê Võ Duy Thành, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm Mậu ngọ 1858, ông vào làmTổng đốc Định Biên (Gia Định – Biên Hòa) tích cực lo việc trị an, đến khi giặc Pháp tấn công thành Gia Định, trên cương vị Hộ đốc, ông anh dũng chỉ huy quân dân chống quân cướp nước.

Ngày mùng 4 tháng giêng Kỉ mùi (17-2-1859) giặc Pháp đánh chiếm thành Gia Định, ông rút về thôn Phước Lý, huyện Phước Lộc, thắt cổ tự ải không đầu hàng địch.

Ông là vị tướng lãnh cao cấp hi sinh đầu tiên trong Nam thời giặc Pháp cướp nước ta.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ