Năm sinh Giáp Thìn 1604 – Mậu Ngọ 1678
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thần tông, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Ông là em Hoàng Giáp Võ Bạt Tụy, nổi tiếng văn thơ, có cơ mưu, được chúa Trịnh Tạc ưu ái trọng dụng, làm đến Thượng thư bộ Lại, tước Phương Quận Công. Sau ông cùng với Trần Đăng Tuyền vào làm Tham tụng ở phủ chúa Trịnh.

Năm Bính thìn 1676 ông về hưu, được thăng Thượng thư bộ Lại, Quốc lão Thiếu phó, chúa Trịnh mừng câu đối thêu vào lá cờ:

“Nhất đại tông thần Tiêu Tướng quốc,
Lưỡng triều nguyên lão Triệu Hàn vương.”

Nghĩa:

Làm quan đầu triều một đời như Tướng quốc Tiêu Hà nhà Hán;
Trải chức nguyên lão hai triều như Hàn vương Triệu Phổ thời Tống.

Năm Mậu ngọ 1678 ông mất, thọ 74 tuổi được truy thăng Thái Phó, con ông là Tiến sĩ Võ Bật Hài cũng là nhân tài, làm quan đồng triều với ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Trinh

Tên khác Duy Chu – Lai Sơn – Nguyên Hanh Năm sinh Kỉ Mão 1769 – Mậu Tí…
Chi tiết

Đào Văn Thử

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đào Công Chính

Năm sinh Kỉ Mão 1639 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Đặng Hữu Quì

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phan Đình Cừ

Tên khác Phan Bá Ngọc Năm sinh … – Tân Dậu 1921 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì…