Tên khác Minh Giác
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Thiền sư đời Nguyễn Phúc Khoát, pháp danh Minh Giác hòa thượng, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Năm lên 12 tuổi, ông xuất gia tu tại chùa ở làng Thanh Hà, tỉnh Quảng Nam.

Năm 22 tuổi, ông trở về quê gặp lúc chiến tranh phải nhập ngũ, lập được nhiều chiến công. Sau đó, bỏ quân ngũ trốn ra ở phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phát nguyện lãnh quét chợ hơn 20 năm. Ngoài 50 tuổi ông được mọi người cảm phục về đạo đức, mời ông trụ trì chùa Di Đà, tăng chúng suy tôn là Minh Giác hòa thượng.

Thời gian làm trụ trì ông khuyến mộ lạc quyên, sửa sang chùa chiền, giúp đỡ người nghèo khó… Ông thọ trên 80 tuổi, khi ông mất, các danh sĩ địa phương có câu đối tưởng niệm:

“Bình man tảo thị, lưỡng độ gian lao, xuất gia kì phát nguyện vưu kì, bát thập sinh thiên thành chánh quả.
Tạo tự chú chung, nhị thung công đức, cách cựu hảo đỉnh tân cố hảo, thiên thu giác thế vĩnh truyền đăng.”

Nghĩa:

Dẹp mọi quét chợ, đôi độ gian lao, xuất gia đã kì mà phát nguyện càng kì, hưởng thọ tám mươi thành chánh quả,
Xây chùa đúc chuông, hai điều công đức, cách cựu vẫn tốt mà đỉnh tân càng tốt, dạy đời muôn thuở vẫn còn đăng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Doãn Phong

Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước cận đại, không…
Chi tiết

Đỗ Thế Lengthy

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Cuồng sĩ đời Lê Hiển tông, không…
Chi tiết

Cái Phùng

Danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.…
Chi tiết

Phùng Bá Kỳ

Năm sinh Giáp Tuất 1694 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…