[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Võ Đức Khuê

Năm sinh Quí Sửu 1793 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ triều Nguyễn, quê làng Hoa Đường, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương (nay là làng Lương Ngọc, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương).

Năm Nhâm ngọ 1822, ông đỗ tiến sĩ. Đây là khoa tiến sĩ đầu tiên của triều Nguyễn. Ông làm quan đến Hữu tham tri bộ Hộ. Ít lâu bị giáng chức, sau được thăng Lang trung ở Nội các.

Ông là người soạn bài kí khắc vào bia đá ghi lại việc xây cất hồ Phương Đình (ngôi đình vuông) thuộc phường Hà Khấu ở Thăng Long ngày xưa, nay hãy còn dấu tích.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..