Năm sinh Quí Sửu 1793 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ triều Nguyễn, quê làng Hoa Đường, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương (nay là làng Lương Ngọc, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương).

Năm Nhâm ngọ 1822, ông đỗ tiến sĩ. Đây là khoa tiến sĩ đầu tiên của triều Nguyễn. Ông làm quan đến Hữu tham tri bộ Hộ. Ít lâu bị giáng chức, sau được thăng Lang trung ở Nội các.

Ông là người soạn bài kí khắc vào bia đá ghi lại việc xây cất hồ Phương Đình (ngôi đình vuông) thuộc phường Hà Khấu ở Thăng Long ngày xưa, nay hãy còn dấu tích.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Quang Nhường

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ cận đại, không rõ năm…
Chi tiết

Chân Dung

Năm sinh … – Quý Sửu 1733 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

Người Chu Ru

Người Chu Ru là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam . Người Chu…