Năm sinh Kỉ Mão 1699 – Canh Thân 1740
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Thần tông, thủ lãnh phong trào nông dân khởi nghĩa Sơn Nam. Quê làng Thạnh Quang, huyện Quảng Đức, sau cư ngụ ở làng Ngân Già (tục gọi là làng Cà), huyện Chân Ninh, trấn Sơn Nam (nay là làng Nam Cường, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định).

Năm Quí sửu 1733 ông đỗ khoa Sĩ vọng, làm Thừa chỉ Viện Hàn lâm, sau thăng Hữu thị lang, tước Bá. Nhưng trong thâm tâm ông không phục chính quyền đương thời, ông cùng với người làng là Đoàn Danh Chấn, Tú Cao tập hợp lực lượng nông dân dấy lên phản đối triều đình vua Lê, chúa Trịnh, vũ trang bạo động khởi nghĩa trong năm 1739.

Đầu năm 1740, từ căn cứ Ngân Già, nghĩa quân tấn công mạnh quân triều đình, Đốc binh Sơn Nam là Hoàng Kim Trảo bị nghĩa quân giết chết. Chúa Trịnh Doanh phải thân hành chỉ huy tướng sĩ bao vây căn cứ Ngân Già. Nghĩa quân cầm cự được một thời gian, nhưng vì sức ép của quân triều, thế cô, ông tự tử chết tại trận cuối năm 1740, hưởng dương 41 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Lập Chi

Năm sinh Mậu Tí 1888 – Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hà Thọ Lộc

Năm sinh … – Kỉ Hợi 1599 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Phạm Thị Hằng

Tên khác Từ Dũ Thái Hậu Năm sinh Canh Ngọ 1810 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Tiền…
Chi tiết

Nguyễn Thần Hiến

Tên khác Hội đồng Hiến Năm sinh Bính Thìn 1856 – Giáp Dần 1914 Tỉnh thành Kiên Giang…