Năm sinh Ất Dậu 1705 -…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Ý tông, quê làng Thổ Vượng, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Năm Kỉ mùi 1739, ông đỗ Hoàng giáp. Từ thuở trẻ ông đã nổi tiếng văn chương, học rộng. Khi thi Hương ông đỗ đầu, thi Hội, thi Đình cũng đỗ cao hơn mọi người.

Tương truyền ông làm văn rất nhanh, khi thi Hội đỗ Nhất giáp nhị danh (tức Bảng nhãn), nhưng nhà vua lầm lẫn xếp bài thi của ông vào hạng nhị giáp đệ nhất danh (tức Hoàng giáp thứ nhất). Việc này khiến giới khoa bảng hồi ấy ai cũng tiếc.

Sau khi đỗ, ông làm Đốc đồng, rồi đổi về triều làm Hàn lâm thị thư.

Khi về hưu ông mở trường dạy học đào tạo được nhiều nhân tài. Lúc mất, được truy tặng Tự Khanh, tước Bá.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Xuân Bào

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Châu Mạnh Trinh

Tên khác Chu Mạnh Trinh Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Ất Tị 1905 Tỉnh thành Hưng Yên…
Chi tiết

Đèo Măng Đen

Đèo Măng Đen Đèo Măng Đen (Việt Nam) Đèo Măng Đen là đèo trên quốc lộ 24 ở…