Loading

Võ Di Nguy

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh Ất Sửu 1745 – Tân Dậu 1801
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh tướng thời Nguyễn sơ, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.

Thời trẻ tuổi ông đầu quân, thiện chiến về thủy quân. Đời chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777) ông chỉ huy các đội thủy quân.

Khi nghĩa quân Tây Sơn đánh mạnh, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định, ông vẫn ở lại chống đỡ ít lâu, cuối cùng cùng với cai đội Tô Văn Đoài rút quân vào Nam.

Sau khi Nguyễn Phúc Thuần bị Tây Sơn giết, ông theo giúp Nguyễn Ánh. Năm Nhâm dần 1782 ông làm Cai cơ Trung quân. Năm 1784 thua to ở trận Rạch Gầm (Mĩ Tho), Nguyễn Ánh chạy sang Vọng Các, ông cũng chạy theo.

Năm Mậu thân 1788, Nguyễn Ánh lấy lại được Gia Định, ông được phong Khâm sai Thuộc nội Cai cơ.

Các năm 1793, 1799 ông ra đánh Qui Nhơn, đến năm 1801 ông cùng Lê Văn Duyệt đem thủy quân đột kích thủy trại của Tây Sơn ở cửa bể Thị Nại. Cuộc tập kích có kết quả, nhưng trong đêm 27-2-1801 ông chết tại trận, hưởng dương 56 tuổi.

Nguyễn Ánh đưa thi hài ông về chôn ở Gia Định, truy phong là Tá mạng Công thần, Thượng trụ quốc, Thiếu bảo Quận Công.

Nay tại Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh còn mả và miếu thờ ông xây từ năm 1860.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ