Tên khác Võ Tấn Thượng
Năm sinh … – Nhâm Thân 1872
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần, tướng lãnh cuối triều Nguyễn, quê làng Phố Thị, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Thuở nhỏ học ở trường phủ Thăng Bình, trường Đốc Quảng Nam, Năm 1846 đậu cử nhân tại trường Thừa Thiên, năm 1849 đậu Phó bảng khoa Kỉ dậu năm Tự Đức thứ 2, cùng năm này (1849) ông đậu Phó bảng võ tại Huế.

Làm quan từ chức kiểm thảo đến Án sát Hà Nội, năm 1868 đương kim Án sát Hà Nội, ông được Ông Ích Khiêm, Phạm Phú Thứ tâu lên triều đình cử ông làm Tán tương Quân thứ Sơn Hưng (Sơn Tây Hưng Hóa) đánh dẹp bọn phỉ Trung Quốc, cùng lái buôn người Pháp Garnier đương hoành hành vùng thượng lưu sông Hồng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Đồng Đăng, Kì Lừa… Ông đánh với bọn Thanh phỉ hơn 10 trận tại các địa điểm trên. Trước hỏa lực của địch và viện binh đến không được ông hi sinh tại trận (ở Đồng Lũng tỉnh Sơn Tây).

Sau khi ông mất được triều đình truy tặng Thị giảng học sĩ. Và cho liệt thờ vào đền Trung Dũng ở kinh thành Huế.

Nguyễn Thuật (1842-1911) đương kim Tổng tài Quốc sử quán và cũng là đồng châu ông, viết bài văn truy niệm ông có câu:

Chí ông ai nấy đều biết, ai nấy đều nói là phải, là người huyện tôi nổi danh, ai nấy lấy làm vinh hạnh về ông! Nay ông đã ngưng nghỉ, chí ông không mất nhưng huyện tôi mất một người.
Ô hô! ôi là thương tiếc, thế là công bô khí khái của ông là văn, xin mời ông về dự hội cờ Triệu đầy tiếng thổn thức này.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Trọng Phụng

Tên khác Thiên Hư Năm sinh Tân Hợi 1911 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Nghiêm Xuân Yêm

Năm sinh Quí Sửu 1913 – Tân Tị 2001 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phạm Ngô Cầu

Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đèo Khau Cọ

Đèo Khau Cọ Đèo Khau Cọ (Việt Nam) Đèo Khau Cọ là đèo trên quốc lộ 279 ở…