Tên khác Vũ Công Tuấn
Năm sinh Ất Sửu 1685 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần, đời Lê Dũ tông, quê làng Đôn Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).

Ông thuở trẻ nổi tiếng văn chương, học ở trường Giám, đỗ khoa Sĩ vọng. Năm Giáp thìn 1724 ông đỗ đồng tiến sĩ, năm Mậu thân 1528 ông làm Hiệu thảo, lãnh chức Giám sát Thanh Hóa. Rồi dự trúng khoa thi Đông các, ông và Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Công Thái được khen thưởng vẻ vang.

Có lúc ông bị bãi chức, đến Canh thân 1740 lại được chúa Trịnh Doanh triệu ra dùng, ông làm Tả thị lang bộ Binh kiêm Học sĩ ở tòa Đông các, tước Hầu.

Sau khi đã về hưu, vẫn còn được triều đình triệu ra lần nữa, ông vẫn hết lòng phục vụ. Lúc cáo quan lui về quê, ông mở trường dạy học, học trò ông thành đạt nhiều. Người đương thời rất khen ngợi ông.

Khi mất, được truy tặng Thượng thư, tước Bộ Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Đình Dung

Năm sinh Kỉ Mão 1699 – Canh Thân 1740 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Bật Đạt

Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Văn Bá

Tên khác Tiểu Vân – Thới Xuyên Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Đinh Sửu 1937 Tỉnh thành…
Chi tiết

Khánh Hòa

Khánh Hòa Tỉnh Tỉnh Khánh Hòa . . . . . . . . . . . .…