[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Võ Công Tuấn

Tên khác Vũ Công Tuấn
Năm sinh Ất Sửu 1685 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần, đời Lê Dũ tông, quê làng Đôn Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).

Ông thuở trẻ nổi tiếng văn chương, học ở trường Giám, đỗ khoa Sĩ vọng. Năm Giáp thìn 1724 ông đỗ đồng tiến sĩ, năm Mậu thân 1528 ông làm Hiệu thảo, lãnh chức Giám sát Thanh Hóa. Rồi dự trúng khoa thi Đông các, ông và Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Công Thái được khen thưởng vẻ vang.

Có lúc ông bị bãi chức, đến Canh thân 1740 lại được chúa Trịnh Doanh triệu ra dùng, ông làm Tả thị lang bộ Binh kiêm Học sĩ ở tòa Đông các, tước Hầu.

Sau khi đã về hưu, vẫn còn được triều đình triệu ra lần nữa, ông vẫn hết lòng phục vụ. Lúc cáo quan lui về quê, ông mở trường dạy học, học trò ông thành đạt nhiều. Người đương thời rất khen ngợi ông.

Khi mất, được truy tặng Thượng thư, tước Bộ Quận Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..