Loading

Võ Công Đạo

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh Kỉ Tị 1629 – Giáp Ngọ 1714
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thần tông, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Ông thuở trẻ nổi tiếng là trang anh tuấn, học vấn uyên thâm. Năm Kỉ hợi 1659 ông đỗ tiến sĩ, làm Đô ngự sử, kiêm việc giảng sách ở trong điện, từng đi sứ Trung Quốc. Một lần vì việc hặc tội Võ Duy Đoán và đám nội thân lộng hành mà vua chúa không nghe, ông đập đầu vào cột giữa triều đình tỏ rõ phong độ một vị ngự sử chân chính. Ông bị bãi chức về nhà, nhưng không lâu lại được triệu ra làm Thị lang bộ Lễ, tước Tử. Sau thăng Thượng thư bộ Công, rồi về hưu, mở trường dạy học ở quê nhà.

Năm Giáp ngọ 1714 ông mất, thọ 85 tuổi được truy tặng Thượng thư bộ Lễ, tước An Phú Hầu.

Em ông là tiến sĩ Võ Công Lượng cũng là người có danh tiếng. Trường học của ông cũng đào tạo được nhiều nhân tài như Bảng nhãn Phạm Quang Trạch ở Đông Ngạn (Bắc Ninh), Thám hoa Võ Thạnh ở Đan Mortgage, Khôi nguyên Nguyễn Danh Dự ở Dương Liễu (Sơn Tây).

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ