Danh sĩ đời Lê Hiến tông, tự Tùng Hiên, quê xã Mộ Trạch, huyện Đường An, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Con danh sĩ Võ Quỳnh.

Năm Nhâm tuất 1502 ông đỗ tiến sĩ, làm quan đến Thượng thư bộ Lễ, kiêm Chưởng quản các việc ở viện Hàn lâm, tước Lễ Độ Bá. Ông từng đi sứ Trung Quốc trong năm Canh ngọ 1510.

Về sau, ông lại làm quan nhà Mạc. Ngoài ra ông còn là một nhà văn có các sách:

Tùng Hiên thi văn tập (gồm có những bài kí, thuyết, linh, luận, truyện, biện… bàn về sử, địa, sinh hoạt xã hội).
Tứ lục bị lãm (sưu tập cùng các bài văn tứ lục).

Khi làm quan nhà Mạc, ông thường xướng họa thơ ca với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lúc đi hộ giá vua Mạc tiến quân ở châu Lục Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm cảm khái, có họa vần bài thơ ông:

“Đại giá tây tuần trú thử sơn,
Nhất phương sĩ nữ vọng an toàn.
Đảo huyền đân cửu lí hung đạo,
Trắc đát thùy vô xúc thiện đoan.
Tập bạo nhân hình thao túng ngoại,
Chiết xung cơ ngụ tiếu đàm gian.
Ngô tào nhược hữu trù biên sách,
Ưng vị ngộ quân nhất phạm nhan.”

Bản dịch:

Tuần du thánh giá đóng non tây,
Trai gái cầu yên đợi dịp này.
Tàn ngược dân lành sa lưới đó,
Thiện lương ai chẳng xót lòng đây.
Nghĩa quân dẹp bạo không thao túng,
Bàn luận ngăn thù có chước hay.
Yên ổn biên thùy nêu kế sách,
Hãy vì thánh đế dám tâu bày.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lý Vĩnh Khuông

Tên khác Khuông Việt Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Sóc Trăng Thời…
Chi tiết

Nguyễn Tánh Thiên

Tên khác Nhứt Định Năm sinh Giáp Thìn 1784 – Đinh Mùi 1847 Tỉnh thành Quảng Trị Thời…
Chi tiết

Đinh Nho Chấn

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ cận đại, nổi tiếng…