Loading

Võ Biết

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh … – Tân Mão 1771
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hiển tông, quê làng Đường An, tỉnh Hải Dương.

Ông đỗ hương cống (cử nhân) có tiếng thơ văn, tính khảng khái. Năm Tân mão 1771, chúa Trịnh Sâm lộng quyền, vì thù ghét mà bắt giam Thái tử Lê Duy Vĩ trong nguc kín.

Các quan phần đông đều sợ uy chúa Trịnh chẳng dám nói gì. Võ Biết căm giận việc làm trái nghịch của Trịnh Sâm, ngầm liên kết với quan Tự thừa Định Am là Lương Giản khởi binh phá ngục cứu thái tử. Chẳng could việc tiết lậu, ông bị Trịnh Sâm bắt giết.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ