[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Võ Biết

Năm sinh … – Tân Mão 1771
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hiển tông, quê làng Đường An, tỉnh Hải Dương.

Ông đỗ hương cống (cử nhân) có tiếng thơ văn, tính khảng khái. Năm Tân mão 1771, chúa Trịnh Sâm lộng quyền, vì thù ghét mà bắt giam Thái tử Lê Duy Vĩ trong nguc kín.

Các quan phần đông đều sợ uy chúa Trịnh chẳng dám nói gì. Võ Biết căm giận việc làm trái nghịch của Trịnh Sâm, ngầm liên kết với quan Tự thừa Định Am là Lương Giản khởi binh phá ngục cứu thái tử. Chẳng could việc tiết lậu, ông bị Trịnh Sâm bắt giết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..