[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Viên Thông

Năm sinh … – Tân Mùi 1151
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thần tông, không rõ họ tên thật (có sách chép là họ Ngô), pháp danh Viên Thông, quê tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Ông tinh thông Hán học, sùng mộ đạo Phật xuất gia từ tuổi trẻ. Lý Thần tông từng vời ông vào triều đàm luận giáo lí Phật học. Đạo đức và tài năng ông được nhiều người kính phục, Lý Thần tông xem ông là Quốc sư. Ông từng tâu trình với vua Lý về chính sách trị nước. Ông cũng sáng tác văn học khá nhiều.

Năm Tân mùi 1151 ông mất. Các tác phẩm chính của ông:

Viên Thông thi tập
Tăng già tạp lục
Hồng chung văn bi kí

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..