[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Vân Kỳ

Thiền sư thời Bắc thuộc lần thứ III, không rõ họ tên, năm sinh năm mất, pháp hiệu Vân Kỳ, quê ở Châu Hoan (Nghệ An ngày nay).

Ông xuất gia đầu Phật từ hồi còn nhỏ tuổi, khi vào ở chùa chuyên tu học, nghiên cứu chữ Phạn (Pali), từng sang Ấn Độ – có chân trong đoàn pháp sư sang Ấn Độ thời ấy – khoảng đời Đường Cao tông (648-681).

Ông là bạn thân với Đàm Nhuận sang Ấn Độ, nhưng vừa đến Java thì Đàm lâm bệnh mất lúc mới 30 tuổi. Ông cùng đoàn tùy tùng sang Ấn học Phật điển một thời gian, rồi trở về quê nhà, lâm bệnh mất hưởng dương ngoài 30 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..