Năm sinh Đinh Mão 1807 – Quí Hợi 1863
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, nguyên tên là Giai, sau đổi là Khuê, quê xã Phú Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm Quí mão 1843 ông đỗ cử nhân, năm sau đỗ Tiến sĩ, làm quan giữ chức Chưởng ấn tại triều.

Ông nổi tiếng là quan thanh liêm, hiền năng, tài giỏi. Năm 1861, Nam Kì bị giặc Pháp xâm chiếm, ông nhận lệnh đi chiêu mộ quân nghĩa dũng, giữ chức Lang trung bộ Binh, sung Tán tương quân vụ, sung hàm Hồng lô tự khanh, lãnh chức Tuyên phủ sứ tỉnh Phú Yên chống giặc xâm lược, sau về triều làm Biện lí bộ Hình.

Năm 1863, giặc bể hoành hành cướp phá ở Hải An, ông lại được cử giữ chức Tán lí quân vụ cùng Trương Quốc Dụng đi bình định. Trương Quốc Dụng mất tại trận, ông xúc động xua quân phản công nhưng thế yếu, ông tử tiết theo bạn, hưởng dương 56 tuổi.

Sau khi mất được truy tặng Bố chánh sứ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Cầm Bá Thước

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Chân Dung

Năm sinh … – Quý Sửu 1733 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Lê Thị Phỉ

Tên khác Năm Phỉ Năm sinh Đinh Mùi 1907- Giáp Ngọ 1954 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì…