[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Văn Đức Khuê

Năm sinh Đinh Mão 1807 – Quí Hợi 1863
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, nguyên tên là Giai, sau đổi là Khuê, quê xã Phú Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm Quí mão 1843 ông đỗ cử nhân, năm sau đỗ Tiến sĩ, làm quan giữ chức Chưởng ấn tại triều.

Ông nổi tiếng là quan thanh liêm, hiền năng, tài giỏi. Năm 1861, Nam Kì bị giặc Pháp xâm chiếm, ông nhận lệnh đi chiêu mộ quân nghĩa dũng, giữ chức Lang trung bộ Binh, sung Tán tương quân vụ, sung hàm Hồng lô tự khanh, lãnh chức Tuyên phủ sứ tỉnh Phú Yên chống giặc xâm lược, sau về triều làm Biện lí bộ Hình.

Năm 1863, giặc bể hoành hành cướp phá ở Hải An, ông lại được cử giữ chức Tán lí quân vụ cùng Trương Quốc Dụng đi bình định. Trương Quốc Dụng mất tại trận, ông xúc động xua quân phản công nhưng thế yếu, ông tử tiết theo bạn, hưởng dương 56 tuổi.

Sau khi mất được truy tặng Bố chánh sứ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..