[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Uy Linh Lang

Tên khác Uy Đô
Năm sinh Canh Tuất 1250 – Bính Tuất 1286
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Thành hoàng làng Yên Phụ, tên húy là Uy Đô, hiệu Uy Linh Lang.

Tương truyền ông là con của Trần Thánh tông, nhưng không thích sống đời sống vương giả. Học thức ông uyên thâm, lại chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật.

Khi quân Nguyên – Mông xâm lăng nước ta, chính ông chỉ huy một đạo quân mà thành phần chủ yếu là các nhà sư gọi là Thiên tử quân góp sức đắc lực vào công cuộc đuổi giặc cứu nước.

Ngày 8-8 năm Bính tuất (1286) ông mất mới 36 tuổi. Sau khi mất được phong là Dâm Đàm đại vương.

Đời Trần Nghệ tông truy phong là Dực chính hiển ứng phu hựu đại vương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..