Tên khác Uông Sĩ Dư – Uông Sĩ Lăng
Năm sinh Đinh Tị 1737 – Nhâm Tuất 1802
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Có sách chép là Uông Sĩ Dư, sau đổi là Uông Sĩ Lăng, Văn thần đời Lê Hiển tông. Con danh sĩ Uông Sĩ Đoan. Họ Uông của ông nguyên là họ Giang, sau đổi ra họ Uông, quê làng Võ Nghị, huyện Thanh Lan, phủ Thiên Hưng, tỉnh Thái Bình.

Năm Bính tuất 1766 ông đỗ tiến sĩ được bổ làm Ngự sử, rồi ra làm Đốc thị Thuận Hóa và Quảng Nam (1781). Sau về triều làm Bồi tụng tước Thao Đường Hầu. Có thời gian ông giảng sách ở cung vua Lê, chúa Trịnh.

Ông cùng với Nguyễn Hoàn, Võ Miên, Phan Trọng Phiên hợp soạn bộ Đại Việt lịch triều đăng khoa lục trong năm 1779 và là tác giả sách Nam hành tiểu kí.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Huy Cường

Tên khác Nam Hương Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Bích Ngọ 1966 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Võ Duy Đoán

Tên khác Quế Am Năm sinh Tân Dậu 1621 – Giáp Tí 1684 Tỉnh thành Hải Dương Thời…
Chi tiết

Lê Khánh Hòa

Tên khác Khánh Hòa – Như Trí Năm sinh Bính Tí 1876 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành…
Chi tiết

Đặng Thế Phong

Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…