[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Từ Lộ

Tên khác Đạo Hạnh
Năm sinh … – Đinh Dậu 1117
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, pháp danh Đạo Hạnh, quê làng Yên Lăng (tục gọi làng Láng) phía Tây ngoại thành Hà Nội.

Thân phụ ông là Từ Vinh làm chức Tăng quan đô án, sau bị Pháp sư Đại Diên giết. Ông nóng lòng báo thù cha bỏ nhà đi tìm thầy học pháp thuật, phù chú. Đến khi trả được thù, ông lại ăn năn, bỏ vào tu ở chùa Thiên Phúc trên núi Phật Tích (tức Sài Sơn, nay thuộc Hà Nội).

Năm 1117, ông mất (có sách ghi là 1112). Ông đứng vào hàng thế hệ thứ 12 dòng thiền Nam Phương Việt Nam.

Đời ông, sách báo xưa ghi chép nhiều huyền thoại. ở Sài Sơn có đền thờ ông nơi làng Láng hằng năm có mở hội.

Tương truyền, ông giao du thân mật với sư Sùng Văn và Kiều Trí Huyền là những nhà sư nổi tiếng đương thời.

Ông là tác giả một số thơ văn về thiền.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..