Loading

xóa tài khoản Google

Samsung Galaxy A53 5G US Unlocked (SM-A536U1)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G US Unlocked (SM-A536U1) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G US Unlocked Mã số : SM-A536U1 Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Awesome Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12 (One UI 4.1) MẠNG Hỗ trợ mạng…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G Boost Mobile (SM-A536U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G Boost Mobile (SM-A536U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G cho Boost Mobile Mã số : SM-A536U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Awesome Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G Boost Mobile SM-A536U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G Cricket (SM-A536U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G Cricket (SM-A536U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G cho Cricket Mã số : SM-A536U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Awesome Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G Cricket SM-A536U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản :…    read more 

Samsung Galaxy A73 5G (SM-A736B)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A73 5G (SM-A736B) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A73 5G Mã số : SM-A736B Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Gray, Mint, Màu trắng Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A73 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A73 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A73 5G SM-A736B ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 76.1 x 163.7 x 7.6mm Trọng lượng : 181g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12 (One…    read more 

Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A33 5G Enterprise Edition Mã số : SM-A336B Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A33 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A33 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A33 5G SM-A336B ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.0 x 159.7 x 8.1mm Trọng lượng : 186g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G Enterprise Edition

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G Enterprise Edition – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G Enterprise Edition Mã số : SM-A536B Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G SM-A536B ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12…    read more 

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336E)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336E) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A33 5G Mã số : SM-A336E Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen, Màu trắng, Màu xanh, Peach Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A33 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A33 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A33 5G SM-A336E ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.0 x 159.7 x 8.1mm Trọng lượng : 186g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản :…    read more 

Samsung Galaxy M33 5G (SM-M336BU)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy M33 5G (SM-M336BU) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy M33 5G Mã số : SM-M336BU Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu xanh lá, Màu xanh, Màu nâu Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy M33 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy M33 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy M33 5G SM-M336BU ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.4 x 76.9 x 9.4mm Trọng lượng : 215g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE, 5G MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G Canada (SM-A536W)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G Canada (SM-A536W) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G cho Canada Mã số : SM-A536W Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G Canada SM-A536W ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android…    read more 

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A3360)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A3360) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A33 5G cho China and Hong Kong Mã số : SM-A3360 Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen, Màu trắng, Màu xanh, Peach Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A33 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A33 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A33 5G SM-A3360 ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.0 x 159.7 x 8.1mm Trọng lượng : 186g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G (SM-A5360)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G (SM-A5360) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G cho China and Hong Kong Mã số : SM-A5360 Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen, Màu trắng, Màu xanh, Peach Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G SM-A5360 ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành…    read more 

Samsung Galaxy M53 5G (SM-M536B)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy M53 5G (SM-M536B) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy M53 5G Mã số : SM-M536B Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu xanh lá, Màu xanh, Màu nâu Ngày thông báo : Tháng 4, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy M53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy M53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy M53 5G SM-M536B ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 77.0 x 164.7 x 7.4mm Trọng lượng : 176g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12 (One UI 4.1) MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE, 5G MÀN HÌNH Công nghệ…    read more 

Samsung Galaxy A53 5G TracFone (SM-S536DL)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A53 5G TracFone (SM-S536DL) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A53 5G cho TracFone Mã số : SM-S536DL Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Awesome Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A53 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A53 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A53 5G TracFone SM-S536DL ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.8 x 159.6 x 8.1mm Trọng lượng : 189g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản :…    read more 

Samsung Galaxy A13 5G TracFone (SM-S136DL)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 5G TracFone (SM-S136DL) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 5G cho TracFone Mã số : SM-S136DL Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 12, 2021 Ngày xuất xưởng : Tháng 12, 2021 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A13 5G TracFone SM-S136DL ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 164.5 x 76.5 x 8.8mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn SIM Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 11 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE, 5G MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) : PLS TFT LCD Size…    read more 

Samsung Galaxy A13 Cricket (SM-A135U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 Cricket (SM-A135U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 (4G) cho Cricket Mã số : SM-A135U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A13 Cricket SM-A135U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.1 x 76.4 x 8.8 mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) : TFT LCD…    read more 

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336M)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336M) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A33 5G Mã số : SM-A336M Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen, Màu trắng, Màu xanh, Peach Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 4, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A33 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A33 5G FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A33 5G SM-A336M ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 74.0 x 159.7 x 8.1mm Trọng lượng : 186g Thẻ sim : Dual / Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) : IP67 Dust / Chống nước (up to 1m cho 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản :…    read more 

Samsung Galaxy A13 T-Mobile (SM-A135U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 T-Mobile (SM-A135U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 (4G) cho T-Mobile Mã số : SM-A135U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A13 T-Mobile SM-A135U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.1 x 76.4 x 8.8 mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) : TFT LCD…    read more 

Samsung Galaxy A13 Verizon (SM-A135U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 Verizon (SM-A135U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 (4G) cho Verizon Mã số : SM-A135U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A13 Verizon SM-A135U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.1 x 76.4 x 8.8 mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) : TFT LCD…    read more 

Samsung Galaxy A13 US Cellular (SM-A135U)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 US Cellular (SM-A135U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 (4G) cho US Cellular Mã số : SM-A135U Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock : Unlock Galaxy A13 US Cellular SM-A135U ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.1 x 76.4 x 8.8 mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính)…    read more 

Samsung Galaxy A13 US Unlocked (SM-A135U1)

Tháng Sáu 27, 2022 |

Samsung Galaxy A13 US Unlocked (SM-A135U1) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model : Galaxy A13 (4G) US Unlocked Mã số : SM-A135U1 Loại thiết bị : Điện thoại Màu sắc : Màu đen Ngày thông báo : Tháng 3, 2022 Ngày xuất xưởng : Tháng 3, 2022 Hướng dẫn sử dụng : Tải về Samsung Galaxy A13 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google : Samsung Galaxy A13 FRP Lock Bypass ĐẶC ĐIỂM Kích thước : 165.1 x 76.4 x 8.8 mm Trọng lượng : 195g Thẻ sim : Đơn / 2 sim Thẻ sim Size : Nano-SIM (4FF) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành : Android Phiên bản : Android 12, One UI 4.1 MẠNG Hỗ trợ mạng : 2G, 3G, 4G / LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) : TFT LCD Size (Hiển thị chính) : 6.6 inches Độ…    read more 

Hỗ trợ