Chi tiết

Người Hoa (Việt Nam)

Người Hoa (giản thể: 华人; phồn thể: 華人; Hán-Việt: Hoa nhân; bính âm: Huárén; Việt bính: waa4jan4), người…
Chi tiết

Người Thái (Việt Nam)

Người Thái với tên tự gọi là Tay/Tày/Thay/Thày (tiếng Thái: ไทย/ไท) tùy thuộc vào cách phát âm của…
Chi tiết

Người Lào (Việt Nam)

Người Lào tại Việt Nam, còn gọi tên khác là Lào Bốc hoặc Lào Nọi (tiếng Thái: ซึนลาว,…