Chi tiết

Trần Huy Phác

Tên khác Đạm Trai Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Giáp Ngọ 1834 Tỉnh thành Hà Tây Thời…
Chi tiết

Tạ Quang Cự

Năm sinh Tân Mão 1771 – Nhâm Tuất 1862 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Phan Văn Tuyên

Tên khác Nguyễn Văn Tuyên Năm sinh Quí Mùi 1763 – Tân Mão 1831 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…
Chi tiết

Phan Văn Triệu

Năm sinh … – Quí Hợi 1803 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Phan Tấn Huỳnh

Tên khác Huỳnh Ngọc hầu Năm sinh Nhâm Thân 1752 – Giáp Thân 1824 Tỉnh thành TP Hồ…
Chi tiết

Phan Huy Sảng

Tên khác Thanh Phủ – Lỗ Trai – Phan Huy Giám – Thúc Minh – Phục Am Năm…
Chi tiết

Phan Huy Quýnh

Tên khác Viễn Khanh – Tố Am Năm sinh Ất Mùi 1775 – Giáp Thìn 1844 Tỉnh thành…
Chi tiết

Phan Huy Ích

Năm sinh Canh Ngọ 1750 – Nhâm Ngọ 1822 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Văn Thoại

Tên khác Thoại Ngọc Hầu Năm sinh Tân Tị 1761 – Kỉ Sửu 1829 Tỉnh thành Đà Nẵng…
Chi tiết

Nguyễn Văn Thành

Năm sinh Đinh Hợi 1757 – Đinh Sửu 1817 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Ức

Năm sinh Đinh Dậu 1767 – Quí Mùi 1823 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiên

Tên khác Thành Lâm – Liễu Đạo Năm sinh Quí Tị 1763 – Tân Tị 1821 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nguyễn Thế Lịch

Tên khác Nguyễn Gia Phan – Dưỡng Hiên Năm sinh Mậu Thìn 1748 – Đinh Sửu 1817 Tỉnh…
Chi tiết

Nguyễn Hành

Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm Năm sinh…
Chi tiết

Cao Cửu Chiếu

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) – Nhà Tây Sơn (1778-1802) – Nhà…
Chi tiết

Bùi Dương Lịch

Tên khác Ốc Lậu – Tồn Thành – Tồn Trai Năm sinh Mậu Dần 1758 – Đinh Hợi…