Chi tiết

Thủy Lôi

Mặc dù các tàu ngầm, tàu chiến trên mặt nước và máy bay thường thu hút sự chú…