Chi tiết

Tháp Mường Và

Tháp Mường Và là một tháp cổ được xây dựng vào thế kỷ 17, tại bản Mường Và,…
Chi tiết

Tháp Mường Luân

Tháp Mường Luân là một di tích kiến trúc nghệ thuật cổ tại vùng đất bản Mường Luân…
Chi tiết

Tháp Mường Bám

Tháp Mường Bám, còn gọi là Thạt Bản Lào, là di tích kiến trúc nghệ thuật ở bản…
Chi tiết

Tháp Chiềng Sơ

Tháp Chiềng Sơ là một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ được xây dựng chừng 400 năm…
Chi tiết

Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có…