Chi tiết

Nguyễn Đóa

Năm sinh Bính Thân 1896 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Đỗ Mục

Tên khác Trọng Hữu Năm sinh Bính Dần 1866 – Kỉ Sửu 1949 Tỉnh thành Hà Tây Thời…
Chi tiết

Nguyễn Đỗ Cung

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Đình Thi

Năm sinh Giáp Tí 1924 – Quí Mùi 2003 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Đình Lạp

Tên khác Yến Đình Năm sinh Quí Sửu 1913 – Nhâm Thìn 1952 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Nguyễn Đình Hòa

Năm sinh Canh Thân 1920 – Nhâm Ngọ 2002 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Đình

Năm sinh Đinh Tị 1917 – Ất Mão 1975 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Đệ

Năm sinh Canh Tí 1900 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…
Chi tiết

Nguyễn Duy Trinh

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Công Tiễu

Năm sinh Nhâm Thìn 1892- Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Nguyễn Công Hoan

Năm sinh Quí Mão 1903 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô…