Loading

Note20

Samsung Galaxy Note20 (SM-N980F)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 (SM-N980F) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Mã số SM-N980F Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 SM-N980F ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 192g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) Super AMOLED Plus…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981B)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G (SM-N981B) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G Mã số SM-N981B Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray, Mystic Màu đỏ Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G SM-N981B ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G AT&T (SM-N981U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G AT&T (SM-N981U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G AT&T Mã số SM-N981U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G AT&T SM-N981U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G US Unlocked (SM-N981U1)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G US Unlocked (SM-N981U1) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G US Unlocked Mã số SM-N981U1 Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính) Super AMOLED…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G Verizon (SM-N981U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G Verizon (SM-N981U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G Verizon Mã số SM-N981U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G Verizon SM-N981U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G T-Mobile (SM-N981U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G T-Mobile (SM-N981U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G T-Mobile Mã số SM-N981U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G T-Mobile SM-N981U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G US Cellular (SM-N981U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G US Cellular (SM-N981U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G US Cellular Mã số SM-N981U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G US Cellular SM-N981U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE,…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G Sprint (SM-N981U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G Sprint (SM-N981U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G Sprint Mã số SM-N981U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G Sprint SM-N981U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G Canada (SM-N981W)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G Canada (SM-N981W) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G Canada Mã số SM-N981W Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Màu xanh lá, Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte 20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G Canada SM-N981W ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 194g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN…    read more 

Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981N)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 5G (SM-N981N) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 5G for South Korea Mã số SM-N981N Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Gray Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte 20 FRP Lock Bypass Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 5G SM-N981N ĐẶC ĐIỂM Kích thước 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Trọng lượng 192g Thẻ sim Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH Công nghệ (Hiển thị chính)…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra (SM-N985F)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra (SM-N985F) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra Mã số SM-N985F Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra SM-N985F ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986B)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G (SM-N986B) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Mã số SM-N986B Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G SM-N986B ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G,…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G US Unlocked (SM-N986U1)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G US Unlocked (SM-N986U1) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G US Unlocked Mã số SM-N986U1 Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G/LTE, 5G MÀN HÌNH…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Verizon (SM-N986U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Verizon (SM-N986U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Verizon Mã số SM-N986U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Verizon SM-N986U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G AT&T (SM-N986U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G AT&T (SM-N986U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G AT&T Mã số SM-N986U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G AT&T SM-N986U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G T-Mobile (SM-N986U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G T-Mobile (SM-N986U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G T-Mobile Mã số SM-N986U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G T-Mobile SM-N986U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G US Cellular (SM-N986U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G US Cellular (SM-N986U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G US Cellular Mã số SM-N986U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G US Cellular SM-N986U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Sprint (SM-N986U)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Sprint (SM-N986U) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Sprint Mã số SM-N986U Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Sprint SM-N986U ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Canada (SM-N986W)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Canada (SM-N986W) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Canada Mã số SM-N986W Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Canada SM-N986W ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn / Dual Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng 2G,…    read more 

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986N)

Tháng Bảy 8, 2022 |

Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G (SM-N986N) – Thông số kỹ thuật và tính năng THÔNG TIN CHUNG Model Galaxy Khôngte20 Ultra 5G for South Korea Mã số SM-N986N Loại thiết bị Điện thoại Màu sắc Mystic Bronze, Mystic Màu đen, Mystic Màu trắng Ngày thông báo Tháng 8, 2020 Ngày xuất xưởng Tháng 8, 2020 Hướng dẫn sử dụng Tải về Samsung Galaxy Khôngte20 Ultra 5G Hướng dẫn sử dụng Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Khôngte20 UltrLiên hệ Zalo 0784448118 hoặc tại đây Mở mạng, unlock Unlock Galaxy Khôngte20 Ultra 5G SM-N986N ĐẶC ĐIỂM Kích thước 164.8 x 77.2 x 8.1 mm Trọng lượng 208g Thẻ sim Đơn Thẻ sim Thẻ sim Size Nano-SIM (4FF) Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập (IP Rate) IP68 Dust / Chống nước (up to 1.5m for 30 mins) HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android Phiên bản Android 10 MẠNG Hỗ trợ mạng…    read more 

Hỗ trợ