Chồng đi làm ăn xa gửi thư về cho vợ : “Vợ yêu quý, do thời gian này làm ăn khó khăn vất vả lương chẳng có bao nhiêu, mấy tháng nay anh không có tiền gửi về cho mẹ con em. Anh gửi cho em 1000 nụ hôn nhé.” Một tuần sau vợ viết thư trả lời: “Anh yêu quý, em đã nhận được 1000 nụ hôn của anh gửi về. Hôm nay rảnh em mới viết thư cho anh để báo cáo các khoản chi tiêu mà anh gửi về cho em như sau: 1/ Đóng cho thầy chủ nhiệm của con 100 nụ hôn, con trai đi học được miễn học phí. 2/ Đóng cho nhân viên thu tiền điện 50 nụ hôn, nhà không bị cắt điện. 3/ Đóng cho nhân viên thu tiền nước 50 nụ hôn, nhà vẫn có nước dùng. 4/ Đóng cho…    read more