Chi tiết

Nguyễn Hữu Bài

Năm sinh Quí Hợi 1863 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Hồng Đính

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Vợ chí sĩ Lương Ngọc Quyến, không…
Chi tiết

Nguyễn Hới

Năm sinh Kỉ Dậu 1909 – Quí Dậu 1933 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Hiệt Chi

Tên khác Mộng Thương Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Nguyễn Giác Tiên

Tên khác Giác Tiên Năm sinh Canh Thìn 1880 – Bính Tí 1936 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…
Chi tiết

Nguyễn Duy Cung

Năm sinh … – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Doãn Phong

Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước cận đại, không…
Chi tiết

Nguyễn Chí Diểu

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Bá Tuyển

Năm sinh … – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Bá Trác

Tên khác Tiêu Đẩu Năm sinh Tân Tị 1881 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Nguyễn Bá Loan

Tên khác Ấm Loan Năm sinh … – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì –…
Chi tiết

Nguyễn Bá Huân

Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Danh sĩ, sinh khoảng năm 1850, con…