Loading

nhà thục

Thục Phán

Tháng Hai 22, 2021 |

Người mở nghiệp nhà Thục trong năm Giáp thìn 275 trước Công nguyên, tự xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Năm Bính ngọ 255 trước công nguyên, ông truyền cho dân chúng xây Loa Thành (Thành Ốc) nay hãy còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc TP. Hà Nội). Bấy giờ vua có một vị tướng tài là Cao Lộ giúp sức, lại được thần Kim Qui phù trợ cho chiếc móng chân để chế ra thứ nỏ thần, mỗi lần bắn ra 10 mũi tên, khiến Triệu Đà ở phương bắc đến đánh mấy lần đều bị thua. Năm Tân mão 210 trước công nguyên ông kết thông gia với Triệu Đà, gả con gái là Mỵ Châu cho Trọng Thủy, bề ngoài là kết tình thông gia hòa hiếu, bề trong là…    read more 

Cao Thông

Tháng Hai 22, 2021 |

Có sách chép là Cao Lỗ, danh tướng thời Thục An Dương vương không rõ năm sinh. Ông có sáng chế nỏ thần, và là vai chủ yếu trong sự sắp đặt kĩ thuật quân sự giúp cho nhà Thục hưng lên. Năm Đinh hợi 214 tr. Công nguyên, Tần Thủy Hoàng phái quân đánh Âu Lạc. Tướng Tần là Đồ Thư cầm quân 5 đạo, trước thắng nhưng sau bị quân dân Âu Lạc trường kì kháng chiến giết chết. Cao thông chỉ huy quân kháng chiến sử dụng cung nỏ thần tình do ông sáng chế. Khi Triệu Đà đánh Thục, Cao Thông dàn quân ngăn chống. Triệu Đà thua to, dùng kế phản gián, khiến vua tôi nhà Thục nghi ngờ nhau, đồng thời cho con trai là Trọng Thủy đến cầu hôn con gái vua Thục là Mị Châu rồi xin ở rể để do thám…    read more 

Hỗ trợ