Chi tiết

Dương Khuê

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Bùi Bằng Đoàn

Năm sinh Bính Tuất 1886 – Ất Mùi 1955 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Vương Thức

Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Võ Văn Báo

Năm sinh Tân Sửu 1841 -… Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Võ Trọng Bình

Năm sinh Mậu Thìn 1808 – Mậu Tuất 1898 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Võ Duy Tuân

Năm sinh Canh Tí 1840 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Võ Công Tự

Tên khác Kế Chi Năm sinh Ất Mão 1855 – Canh Thân 1920 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Trương Vĩnh Ký

Tên khác Sĩ Tải – Chánh Ký Năm sinh Đinh Dậu 1837- Mậu Tuất 1898 Tỉnh thành Bến…
Chi tiết

Trương Văn Thám

Tên khác Hoàng Hoa Thám – Trương Văn Nghĩa Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Quí Sửu 1913…
Chi tiết

Trương Quang Ngọc

Năm sinh … – Kỉ Sửu 1889 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Trương Như Cương

Năm sinh Canh Tuất 1850 – Bính Dần 1926 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Xuân Soạn

Năm sinh Kỉ Dậu 1849 – Quí Hợi 1923 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Viết Thọ

Năm sinh Bính Thân 1836 – Mậu Tuất 1898 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Trọng Khiêm

Năm sinh Tân Tị 1821 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Phú Thọ Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Trọng Cung

Năm sinh Canh Thân 1860 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Thuyết

Năm sinh Đinh Tị 1857- Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Trần Quang Diêm

Năm sinh Canh Tí 1840 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…