Chi tiết

Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế Ngọ Môn (cố đô Huế) Hành chính Quốc gia Việt…
Chi tiết

Thanh Hóa

Thanh Hóa Tỉnh Tỉnh Thanh Hóa Tượng vua Lê Thái Tổ ở Thanh Hóa Tên khác Xứ Thanh…
Chi tiết

Quảng Trị

Quảng Trị Tỉnh Tỉnh Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị ngày nay Biệt danh Đất Anh Hùng, Đất…
Chi tiết

Quảng Bình

Quảng Bình Tỉnh Tỉnh Quảng Bình Hố sụt 2 trong hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất…
Chi tiết

Nghệ An

Nghệ An Tỉnh Tỉnh Nghệ An Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh Tên khác Xứ…
Chi tiết

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Tỉnh Tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng Bắc…