Ít ai biết rằng thành phố Long Xuyên cũng từng có một Đội Biệt động, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi ghi đậm dấu ấn và sự phát triển của lực lượng cách mạng Long Xuyên lúc bấy giờ và cũng là bàn đạp cho lực lượng vũ trang tỉnh, tấn công vào các xào huyệt của định góp phần cùng cả nước giành lấy thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đầu năm 1962 là ngụy quyền An Giang chính thức xây dựng ấp chiến lược trên địa bàn tỉnh với ảo vọng đến cuối năm sẽ hoàn thành. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy An Giang chủ trương đẩy mạnh du kích chiến tranh kết hợp với ba mũi giáp công chống địch gom dân, phá ấp chiến lược, đánh địch bảo vệ vùng giải…    read more