Chi tiết

Đèo Tà Pứa

Đèo Tà Pứa Đèo Tà Pứa (Việt Nam) Đèo Tà Pứa hay đèo Bà Sa là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Ra Vách

Đèo Ra Vách Đèo Ra Vách (Việt Nam) Đèo Ra Vách là đèo trên đường liên huyện ở…
Chi tiết

Đèo Quy Hòa

Đèo Quy Hòa Đèo Quy Hòa (Việt Nam) Đèo Quy Hòa là đèo trên quốc lộ 1D ở…
Chi tiết

Đèo Phường Rạnh

Đèo Phường Rạnh Đèo Phường Rạnh (Việt Nam) Đèo Phường Rạnh là đèo trên đường tỉnh 610 ở…
Chi tiết

Đèo Nhông

Đèo Nhông Đèo Nhông (Việt Nam) Đèo Nhông là đèo trên quốc lộ 1A ở huyện Phù Mỹ…
Chi tiết

Đèo Ngoạn Mục

Đèo Ngoạn Mục Đèo Ngoạn Mục (Việt Nam) Đèo Ngoạn Mục hay đèo Sông Pha là đèo núi…
Chi tiết

Đèo Mũi Trâu

Đèo Mũi Trâu Đèo Mũi Trâu (Việt Nam) Đèo Mũi Trâu là đèo trên đường tỉnh 601 tại…
Chi tiết

Đèo Cóp

Đèo Cóp Đèo Cóp (Việt Nam) Đèo Cóp hay đèo Long Môn là đèo trên đường tỉnh 625…
Chi tiết

Đèo Liêu

Đèo Liêu Đèo Liêu (Việt Nam) Đèo Liêu là đèo trên đường tỉnh 616 ở huyện Tiên Phước…
Chi tiết

Đèo Le

Đèo Le Đèo Le (Việt Nam) Đèo Le là đèo trên đường tỉnh 611 ở huyện Nông Sơn…
Chi tiết

Đèo Khánh Sơn

Đèo Khánh Sơn Đèo Khánh Sơn (Việt Nam) Đèo Khánh Sơn là đèo trên đường tỉnh 656 ở…
Chi tiết

Đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê là đèo núi trên Quốc lộ 27C ở vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh tỉnh…
Chi tiết

Đèo Eo Gió

Đèo Eo Gió Đèo Eo Gió (Việt Nam) Đèo Eo Gió là đèo trên đường tỉnh 627 ở…
Chi tiết

Đèo Đa Mi

Đèo Đa Mi Đèo Đa Mi (Việt Nam) Đèo Đa Mi là đèo trên Quốc lộ 55 ở…
Chi tiết

Đèo Cù Mông

Đèo Cù Mông Đèo Cù Mông (Việt Nam) Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1 ở ranh…
Chi tiết

Đèo Cóp

Đèo Cóp Đèo Cóp (Việt Nam) Đèo Cóp hay đèo Long Môn là đèo trên đường tỉnh 625…
Chi tiết

Đèo Cậu

Đèo Cậu Đèo Cậu (Việt Nam) Đèo Cậu là đèo trên quốc lộ 27 ở huyện Ninh Sơn…
Chi tiết

Đèo Cà Đáo

Đèo Cà Đáo Đèo Cà Đáo (Việt Nam) Đèo Cà Đáo là đèo trên quốc lộ 24B ở…
Chi tiết

Đèo Cả

Đèo Cả là một trong những ngọn đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung Việt Nam .…