Loading

Di tích văn hóa

Đình Cầu Đơ (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Đình Cầu Đơ trước kia thuộc xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là phường Hà Cầu, thành phố Hà Nội. Theo sử sách ghi lại, đình Cầu Đơ có từ thế kỷ XV, được dựng ven sông Nhuệ, cách trung tâm thành phố Hà Nội (ngày nay) khoảng 10km. Đình thờ tướng quan Đỗ Bí, người có công giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh lập ra triều Hậu Lê. Vào đời vua Lê Hy Tông (1676) Đỗ Bí được sắc phong làm Thành Hoàng làng Cầu Đơ. Hàng năm cứ đến ngày 14, 15 tháng Giêng, nhân dân ở làng Cầu Đơ lại tổ chức lễ cúng Thành Hoàng. Đến cuối thế kỷ XIX thực dân pháp mở rộng thành phố Hà Nội vào Hà Đông, vì vậy đến năm 1902 đình Cầu Đơ được di chuyển về địa điểm như hiện nay,…    read more 

Đình, chùa, bia Bà La Khê

Tháng Chín 1, 2022 |

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo. 1. Đình La Khê: Ngôi đình được xây dựng ở giữa khu dân cư, xung quanh có hệ thống tường bao, phía trước là một ao rộng tạo nên sự thoáng mát và cũng là nơi tụ thủy tụ phúc. Đình có mặt bằng rộng nên hiện diện nhiều công trình như cổng đình, nhà Tiền tế, Trung cung và Hậu cung. Theo truyền thuyết, đình La Khê thờ hai vị Thiên thần: Hoắc Diện đại tướng quân và Tiên Thiên Bảo Hoa công chúa. Đình La Khê có niên đại đầu thế kỷ 17, đến thế kỷ thứ 18 được…    read more 

Miếu Vạn Phúc (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Miếu Vạn Phúc thờ Thành Hoàng A Lã Đê Nương. Thần hiệu sắc phong: Quốc Vương Thiên Tử, Nga Hoàng Đại Vương. Bà sinh ngày 10 tháng 8 tại Châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang. Cha là Hùng Thuỵ hậu duệ của Vua Hùng, mẹ là Phạm Khương. Sau khi được lập làm Nga Hoàng Đệ nhị cung phi ở thành Đại La, Bà đi du ngoạn đến ấp Vạn Bảo, thấy cảnh đẹp dân cần cù, phong tục thuần hậu liền ở lại đây cho đến cuối đời. Bà dùng nhân nghĩa để cố kết lòng người, lấy hoà mục yên vui để xây nên mỹ tục. Bà dạy chữ, dạy nghề chăn tằm dệt lụa cho dân khiến vùng đất này ngày càng trù phú. Do công đức to lớn của Bà nên sau khi mất dân tôn bà làm Thành Hoàng và lập Miếu thờ tại nơi…    read more 

Đình Vạn Phúc (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Đình Vạn Phúc xây dựng năm 868, Đình thờ Thành hoàng làng Ả Lã Đê Nương. Năm 1877(đời Vua Tự Đức), Đình tôn tạo như xây mới, năm 2012, Đình lại được trùng tu lại. Bức hoành phi “Đức hợp vô cương” (nghĩa là đức hợp lòng người muôn đời không đổi). Thành Hoàng sinh ngày 10 tháng 8 năm Ất Sửu(845). Ngài là người đức độ, vì dân, về gây dựng trại Vạn Bảo (làng Vạn Phúc ngày nay) khuyên dạy nhân dân làm điều phải, bỏ điều trái, ăn ở thuận hòa “Nam chăm lo việc nông – Nữ tầm tang canh cửi”. Đạo lý của Ngài là “Dân yên thiên hạ thái bình” và “Quốc phú – dân cường”. Thành Hoàng mất ngày 25 tháng Chạp “Sinh vị dân – Tử vị Quốc”. Ngài được phong “Thượng đẳng thần” và thần hiệu là “Đương cảnh Thành Hoàng…    read more 

Đền Phường Cửi (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Cụ khởi tổ của nghề dệt lụa là bà Ả Lã – hiệu là Đê Nương Thần hiệu sắc phong: Quốc Vương Thiên Tử, Nga Hoàng Đại Vương. Bà sinh ngày 10 tháng 8  năm Ất Tỵ tại Châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang. Cha là Hùng Thuỵ hậu duệ của Vua Hùng, mẹ là Phạm Khương. Sau khi được lập làm Nga Hoàng Đệ nhị cung phi ở thành Đại La, Bà đi du ngoạn đến ấp Vạn Bảo, thấy cảnh đẹp dân cần cù, phong tục thuần hậu liền ở lại đây cho đến cuối đời. Bà dùng nhân nghĩa để cố kết lòng người, lấy hoà mục yên vui để xây nên mỹ tục. Bà dạy chữ, dạy nghề chăn tằm dệt lụa cho dân khiến vùng đất này ngày càng trù phú. Do công đức to lớn của Bà nên sau khi mất dân tôn bà…    read more 

Hỗ trợ