Chi tiết

Đèo Xá Tổng

Đèo Xá Tổng Đèo Xá Tổng (Việt Nam) Đèo Xá Tổng hay đèo Sá Tổng là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Thung Khe

Đèo Thung Khe Đèo Thung Khe (Việt Nam) Đèo Thung Khe, còn gọi là đèo Đá Trắng, là…
Chi tiết

Đèo Tây Trang

Đèo Tây Trang Đèo Tây Trang (Việt Nam) Đèo Tây Trang là đèo trên quốc lộ 279 ở…
Chi tiết

Đèo Tằng Quái

Đèo Tằng Quái Đèo Tằng Quái (Việt Nam) Đèo Tằng Quái là đèo trên quốc lộ 279 ở…
Chi tiết

Đèo Tà Cơn

Đèo Tà Cơn Đèo Tà Cơn (Việt Nam) Đèo Tà Cơn là đèo trên quốc lộ 279 ở…
Chi tiết

Đèo Phiêng Ban

Đèo Phiêng Ban Đèo Phiêng Ban (Việt Nam) Đèo Phiêng Ban là đèo trên quốc lộ 37 ở…
Chi tiết

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin Đèo Pha Đin (Việt Nam) Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi…
Chi tiết

Đèo Min

Đèo Min Đèo Min (Việt Nam) Đèo Min là đèo trên quốc lộ 32A ở vùng đất xã…
Chi tiết

Đèo Lũng Lô

Đèo Lũng Lô là đèo trên Quốc lộ 37 ở ranh giới huyện Phù Yên tỉnh Sơn La…
Chi tiết

Đèo Làng Mô

Đèo Làng Mô Đèo Làng Mô (Việt Nam) Đèo Làng Mô là đèo trên đường tỉnh 128 ở…
Chi tiết

Đèo Keo Lôm

Đèo Keo Lôm Đèo Keo Lôm (Việt Nam) Đèo Keo Lôm là đèo trên đường tỉnh 130 ở…
Chi tiết

Đèo Khau Cọ

Đèo Khau Cọ Đèo Khau Cọ (Việt Nam) Đèo Khau Cọ là đèo trên quốc lộ 279 ở…
Chi tiết

Đèo Hoa

Đèo Hoa Đèo Hoa (Việt Nam) Đèo Hoa nằm trên quốc lộ 6 ở vùng đất giáp ranh…
Chi tiết

Đèo Giang Ma

Đèo Giang Ma Đèo Giang Ma (Việt Nam) Đèo Giang Ma hay đèo Giàng Ma là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Dệt

Đèo Dệt Đèo Dệt (Việt Nam) Đèo Dệt là đèo trên Đường tỉnh 114 ở vùng đất huyện…
Chi tiết

Đèo Cò Chạy

Đèo Cò Chạy Đèo Cò Chạy (Việt Nam) Đèo Cò Chạy (“Cò Chay” là tên một loại cây…