Loading

Bến Tre

[BT] Lễ hội Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre)

Tháng Tư 5, 2021 |

Lễ hội Nguyễn Đình Chiểu – Lễ hội mang ý nghĩa văn hoá – lịch sử được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 hàng năm, tại khu mộ nhà thơ tại xã An Đức, huyện Ba Tri với hàng ngàn người tham dự. Tuy không sinh ra ở đất Bến Tre, nhưng hơn một phần tư thế kỷ sống và lao động nghệ thuật cần mẫn, cứu người giúp đời, gắn bó chặt chẽ với nhân dân Ba Tri, Nguyễn Đình Chiểu có một uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong đồng bào Bến Tre về phương diện nhân cách, tư tưởng, văn chương. Để tỏ long chi ấn hàng năm vào ngày 1/7, nhân dân tỉnh Bến Tre lại tổ chức lễ hội Nguyễn Đình Chiểu. Lễ hội Nguyễn Đình Chiểu diễn ra với phần lễ là bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” được xướng lên…    read more 

[BT] Lễ hội truyền thống cách mạng (Bến Tre)

Tháng Tư 5, 2021 |

Lễ hội truyền thống cách mạng được tổ chức vào ngày 17/1 dương lịch hằng năm, tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, với các hoạt động gắn với sự kiện kỷ niệm ngày truyền thống Cách mạng Đồng Khởi 17/1/1960. Đối với người dân Bến Tre, ngày 17-1 mãi mãi là ngày không thể nào quên. Năm 1960, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân miền Nam đã vùng lên khởi nghĩa, mở đầu bằng cuộc Đồng Khởi. những người con anh dũng trên cả ba dải cù lao xanh của quê hương Bến Tre đã vùng lên làm cuộc Đồng khởi với mõ tre và súng gỗ vùng lên đánh Mỹ, diệt ngụy, phá bốt, diệt đồn. Như vậy, Đồng khởi ở Bến Tre không chỉ có nghĩa đơn giản là cuộc nổi dậy đồng loạt…    read more 

Hỗ trợ